Steeds meer kerken en gemeenten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om Gods missie wereldwijd uit te voeren. Zij willen als gemeente praktische uitvoering geven aan wat Jezus tegen Zijn discipelen zegt in Handelingen 1:8:

“Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”

Maatwerktraject

Met Missie 1:8 missionscoach-traject helpt de gemeente meer inzicht te krijgen in zendingswerk. Deze coach helpt, net als een sportcoach, de gemeente om haar rol en doel te leren kennen, de huidige situatie te inventariseren, plannen te ontwikkelen en uit te voeren en te evalueren. Door een maatwerktraject gaat de missionscoach door de zogenaamde O3 fases:

Ontdekken

Ontwerpen

Ondernemen

Waarom Missionscoaching?

  • Onbevooroordeeld  perspectief: Soms zijn er vooroordelen aanwezig in de kerk die mensen ervan weerhouden om actief te worden in missionair werk. Gewoonlijk werken we met kerken die nog niet een strategische zendingsvisie hebben ontwikkeld, maar wel een zendingsteam hebben met enthousiaste en hardwerkende teamleden die lobbyen om ondersteuning te krijgen voor hun favoriete projecten.
  • Frisse blik: Iemand van buiten kan soms dingen zien waar mensen aan de binnenkant blind voor zijn. Hier vallen niet alleen de vervelende, maar ook de bemoedigende zaken onder.
  • Onbeschaamde vragen: Sommigen kerken weten welke vragen er gesteld moeten worden, maar soms doen ze dat niet, soms uit angst hoe anderen deze vragen zullen opvatten. Iemand van buiten kan deze, vaak moeilijke, vragen makkelijker stellen zonder angst voor represailles.
  • Ervaring vanuit verschillende kerken: Normaal gesproken neemt iemand die van buiten komt, ook ervaring mee van buiten. De coach kan leermomenten uit andere gemeenten binnenbrengen tijdens een coachtraject.
  • Sturen zonder dwang: Coaching is een proces dat naar een specifiek doel leidt. Een coach benadrukt op sturende wijze de verantwoordelijkheid om de plannen te ontwerpen en te implementeren.
  • Relaties behouden: Wanneer een kerk door een mobilisatie proces gaat dat door iemand van buiten wordt gefaciliteerd, komen de bestaande relaties minder onder druk te staan als een veranderingsproces wordt doorgevoerd.

Meer weten?

  • Wilt u meer weten over het werk van de zendingscoach of wilt u weten of een zendingscoach ook iets is voor uw kerk of gemeente? Neem dan contact met ons op via info@missie1-8.nl.
  • U kunt ook bijgevoegde brochure downloaden: brochure zendingscoach
  • Missie 1:8 organiseert regelmatig ‘webinars’. Webinars zijn seminars die via het internet gevolgd kunnen worden. U hoeft er niet uw huis voor uit, maar kunt ze volgen via uw eigen computerscherm. Deze online seminars bieden handvatten aan kerken en gemeenten om missionair actief te worden.
  • Ook op de website van Missie 1:8 staat meer informatie. Daar kun u ook eBooks downloaden die missionaire bedieningen ondersteunen.

Logo missie1-8missie 1:8 is een initiatief van CAMA