citymissionr

Afname
Het aantal christenen in Nederland loopt terug. In de evangelische beweging lijken we dat wat minder zo te ervaren omdat er nog steeds een stroom is van gelovigen uit andere kerken die de evangelische beweging weet te vinden. Maar zou je alle christenen in Nederland bij elkaar optellen, dan neemt deze groep jaarlijks flink af.

Kerkzijn
Tegelijkertijd wordt er meer dan ooit gesproken over missionair kerkzijn. Op zich een goede zaak, maar het resulteert er nog niet in dat de evangelische beweging nieuwe vormen van kerk- of geloofsplanting in steden initiëren. Het zijn juist de op Gereformeerde leer gestoelde kerken die daar al heel ver mee zijn.

Nieuwe wegen
Het wordt tijd om vanuit de evangelische beweging nieuwe missionaire initiatieven te starten. Niet zozeer als kerkplant, maar veel meer vanuit gewone gelovigen die proberen hun wijkgenoten te leren kennen en opnieuw wegen te vinden om aansluiting te vinden met het evangelie van Jezus Christus.

Verlangen
MissionR is een beweging van mensen die in hun vrije tijd probeert om handen en voeten te geven aan de zendingsopdracht van onze Heer. Klein, gedurfd en zonder salaris, maar met een groot vertrouwen dat het de Heer zelf is die verlangt naar mensen die tot geloof komen zodat Zijn familie groeit.

Op de pagina van http://www.missionr.nl kunt u er meer over lezen.